کارنامه ماهانه داک

نرم افزار کارنامه ماهانه دقیق، آسان، کامل

کارنامه ماهانه داک

نرم افزار کارنامه ماهانه دقیق، آسان، کامل

کارنامه ماهانه داک

نرم افزار کارنامه ماهانه ای دقیق با کاربری آسان و با گزارش گیری کامل. داک (دقیق، آسان، کامل)

آخرین نظرات

اینجانب یوسف باقرپور مدیر دبیرستان 15 خرداد ناحیه 3 تبریز هستم. مدت 16سال زبان انگلیسی تدریس کرده ام. و مدت 6 سال در پست معاون فناوری مدرسه مشغول بودم و از مهر 1397 مدیر دبیرستان هستم.


در سال 1386 نرم افزار کارنامه ماهانه را برای مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم  تهیه کردم. و هر سال کارایی آن را بهتر نموده ام. تا کنون این نرم افزار توسط مدارس زیادی از شهرهای مختلف کشور عزیزمان ایران تهیه شده است.