مدیر دبیرستان در ناحیه 3 تبریز

تهیه نرم افزار کارنامه ماهانه و مباحث مدیریت

مدیر دبیرستان در ناحیه 3 تبریز

تهیه نرم افزار کارنامه ماهانه و مباحث مدیریت

مدیر دبیرستان در ناحیه 3 تبریز

نرم افزار کارنامه ماهانه با کاربری آسان و با گزارش گیری کامل

آخرین نظرات

اینجانب یوسف باقرپور مدیر دبیرستان 15 خرداد ناحیه 3 تبریز هستم. مدت 16سال زبان انگلیسی تدریس کرده ام. و مدت 6 سال در پست معاون فناوری مدرسه مشغول بودم و از مهر 1397 مدیر دبیرستان هستم.


در سال 1386 نرم افزار کارنامه ماهانه را برای مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم  تهیه کردم. و هر سال کارایی آن را بهتر نموده ام. تا کنون این نرم افزار توسط مدارس زیادی از شهرهای مختلف کشور عزیزمان ایران تهیه شده است.